Rapporten er delrapport et ud af i alt seks delrapporter. Baggrunden for undersøgelsen er Børne- og Undervisningsministeriets ønske om at få solid viden om udviklingen og niveauet i elevernes faglighed samt at etablere et grundlag for at følge fagligheden på de gymnasiale uddannelser fremover.
Rammen for undersøgelsen var, at den skulle gennemføres med fokus på de fire fag dansk, engelsk, matematik og fysik på stx og skulle besvare følgende tre spørgsmål:

1. Hvad karakteriserer udviklingen i gymnasieelevernes viden, færdigheder og kompetencer,
herunder i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer indenfor de fire fag?
2. Hvad karakteriserer udviklingen i undervisningen i dansk, engelsk, matematik og fysik mht.
viden, færdigheder og kompetencer, herunder i balancen mellem viden, færdigheder og
kompetencer i undervisningens indhold?
3. Hvad karakteriserer det aktuelle niveau i danske gymnasieelevers grundlæggende viden,
færdigheder og kompetencer indenfor de fire fag?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Faglighed i gymnasiet - Projektets rammer og design. Delrapport 1
Forfatter: Ane Qvortrup og Anders Kruse Ljungdalh
Institution: Institut for Kulturvidenskaber Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, særnummer
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 83
Årstal: 2019