Rapporten er delrapport 2 ud af i alt seks delrapporter. I denne rapport præsenterer Syddansk Universitet og den af ministeriet nedsatte ekspertgruppe resultaterne fra en undersøgelse af den faglige udvikling inden for faget matematik i det almene gymnasium (stx) i perioden 1948-2018.

Undersøgelsen giver herigennem svar på følgende spørgsmål:
1. Hvad karakteriserer udviklingen i gymnasieelevernes viden, færdigheder og kompetencer,
herunder i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer i matematik?
2. Hvad karakteriserer udviklingen i undervisningens indhold/emner i matematik mht. viden,
færdigheder og kompetencer, herunder i balancen mellem viden, færdigheder og
kompetencer i undervisningens indhold?
3. Hvad karakteriserer det aktuelle niveau i danske gymnasieelevers grundlæggende viden,
færdigheder og kompetencer indenfor matematik?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Faglighed i gymnasiet - Matematik. Delrapport 2
Forfatter: Steen Markvorsen, Torben Spanget Christensen, Camilla Kølsen Petersen, Susanne Højte, Olav Lyndrup, Mogens Nørgaard Olesen og Frode Rønning
Institution: Institut for Kulturvidenskaber Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, særnummer
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 118
Årstal: 2019