EVA har siden instituttets oprettelse i 1999 gennemført en række evalueringer og undersøgelser på de treårige gymnasiale uddannelser. Denne publikation sammendrager de tværgående temaer i analyser, konklusioner og anbefalinger i disse rapporter.

Hensigten med publikationen er at give centrale og lokale beslutningstagere en mulighed for at se temaer og anbefalinger fra de enkelte rapporter i sammenhæng med hinanden. Publikationen tager udgangspunkt i de mønstre som træder frem når man læser rapporterne på tværs, og sammenfatter dem i en række udfordringer for skolerne.

Temaet for de enkelte evalueringer er kort præsenteret i appendiks A, men de er ikke i fokus i rapporten. Evalueringernes resumeer og rapporterne findes her på eva.dk. Publikationen bygger på følgende evalueringer på de treårige gymnasiale uddannelser:

  • Historie med samfundskundskab i det almene gymnasium (2001)
  • Skolen i fysik – fysik i skolen. Evaluering af fysik i det almene gymnasium (2001)
  • Overgange fra hhx og htx til videregående uddannelse (2001)
  • Profiler på hhx og htx. Evaluering af økonomifag på hhx og teknologi og teknikfag på htx (2002)
  • Eksamensformer i det almene gymnasium (2003)
  • Skriftlighed i det almene gymnasium. Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium (2004).
  • Engelsk i gymnasiale uddannelser. Engelskkompetencer på A-niveau og kvalitetsarbejde på stx, hhx og htx (2004)
  • Pædagogisk ledelse og ledelsesredskaber i det almene gymnasium (2004)
  • Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på hhx, htx og stx (2004)
  • Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium (2005).
Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Set på tværs: EVA's evalueringer og undersøgelser inden for treårige gymnasiale uddannelser
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Rapport
Omfang: 41
Årstal: 2005