Evalueringer kan afsløre de blinde pletter, som selv erfarne lærer har om effekten af egen undervisning. Men det kræver, at evaluering bliver et didaktisk redskab udformet af lærerne selv, siger evalueringsforsker Torben Spanget Christensen, der har forsket i den fagligt evaluerende lærer-elev-samtale.

Download PDF →

Fakta

Titel: Evaluering: fra monster til mening
Forfatter: Torben Spanget Christensen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasieforskning 2014 (3), 26-30
Genre: Interview
Omfang: 5
Årstal: 2014