Evalueringen peger på at samarbejdet på tværs af siloer i kommunerne har været yderst gavnligt; både for processen og for arbejdet i kommunen som sådan. Den politiske opbakning i kommunerne har været vigtig for arbejdet. Når der var tydelig opbakning, blev det af koordinatorerne oplevet som en nemmere proces og målet blev nemmere at nå. Begrebet bæredygtighed kom på dagsordenen i kommunerne, hvilket gav anledning til diskussioner om hvad begrebet dækker. Mange havde en bred definition af bæredygtighed, som også omfattede kulturel, økonomisk og social bæredygtighed. Kommunerne udnyttede eksisterende tiltag og fokusområder i skoler og daginstitutioner (fx UBU og Åben skole) til at hægte projektet op på, hvilket var en af grundene til projektets succes. Derudover var kommunerne gode til at inddrage lokaler aktører som fx virksomheder og videnspersoner, som samarbejds- og sparringspartnere. Mange af de aktiviteter der var i kommunerne i forvejen fx Ren Uge, Virksomhedsudfordringen m.fl. fik et mere bæredygtigt fokus på grund af projektet. Flere steder var man tidligt ude i skoler og/eller daginstitutioner og lave GG-aktiviteter, hvilket hurtigt gav værdifulde erfaringer i relation til udviklingen af strategien og det videre arbejde. Forandringerne, der er blevet skabt i kommunerne som følge af projektet, har potentiale til at blive varige, men det er nødvendigt at følge udviklingen nærmere for at blive klogere på i hvilket omfang, og hvad der skal til.

Evalueringen har følgende anbefalinger:

  • Kom hurtigt i gang – lav pilotprojekter og justér undervejs.
  • Brug eksisterende strukturer at hænge det op på – find ud af hvad der alligevel skal gøres.
  • Prioritér det tværfaglige samarbejde – opbyg et samarbejde og en kontaktflade på tværs af siloer.
  • Sørg for – samt vedligehold – opbakning og ejerskab, både ledelsesmæssigt og politisk, blandt brugere (gennem fx samskabelse) og gennem elevinddragelse og virksomhedsinddragelse.
  • Diskuter indholdet af begrebet ’bæredygtighed’ og find en anvendelig måde at anvende begrebet på.
Download PDF →

Fakta

Titel: Evaluering af Projekt Grøn Generation. Afsluttende rapport 2017
Forfatter: Olga Trolle
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 60
Årstal: 2017