Nærværende rapport udgør tredje og sidste delrapport i evalueringen af læring og læringspotentiale for stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapporten omhandler udviklingen i motivation, læringsadfærd og læringsstrategier blandt eleverne samt undervisningsstrategier og tilgang til læring blandt lærerne i 54 klasser på 9 gymnasieskoler fordelt på hhx, htx og stx. Evalueringen er gennemført for Undervisningsministeriet af Rambøll Management Consulting med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole som underleverandør. Det overordnede formål med evalueringen var at skabe viden om gymnasiereformens virkninger i forhold til udvikling af elevernes studie- og læringsadfærd. Fokus har derfor været på, at belyse om 3. årseleverne har samme tilgang til det at lære og tilegne sig viden, som de havde på 1. og 2. år, og ikke mindst om eleverne fra før reformen har samme tilgang til det at lære og tilegne sig viden som eleverne efter reformen.

Dette er blevet undersøgt gennem evalueringens tre delprojekter, der løb fra 2007 til 2009. Delprojekt 1 gennemførtes i foråret/sommeren 2007, delprojekt 2 i foråret/sommeren 2008 og delprojekt 3 i foråret/sommeren 2009. Nærværende rapport præsenterer de tværgående erfaringer fra alle tre delprojekter, med hensyn til de deltagende læreres tilgang til undervisning og de deltagende elevers tilgang til læring.

I alt ni gymnasieskoler deltager i projektet. Fra hver gymnasieskole blev der i 2007 udvalgt tre 3. års klasser og tre 1. års klasser til deltagelse i undersøgelsen. De tre 1. års klasser har deltaget i såvel 2007, 2008 og 2009, imens 3. års klasserne alene deltog i 2007.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af læring og læringspotentiale for stx, hhx og htx efter gymnasietreformen
Institution: Rambøll Management for Undervisningsministeriet
Genre: Rapport
Omfang: 69
Årstal: 2009