Selv de mest pædagogisk tilrettelagte udstillinger kan misforstås. Måske er det netop de allermest detaljeret designede der er lettest at komme skævt ind på. Jo snævrere vejen er til et læringsmål, jo lettere vil det nok være at træde ved siden af/miste fokus/blive distraheret af noget andet. Og både den litteratur Marianne F. Mortensen refererer, og de eksempler hun fremhæver, viser jo netop hvor svært det er at styre folks brug og udbytte af museumsudstillinger. Spørgsmålet er så om det er i museets interesse at have så klare mål med de enkelte exhibits. Måske maler man sig ind i et hjørne hvis en udstillings succes afhænger af  om publikum virkelig fangede intentionerne med den. Skal man i stedet vende bøtten og gå andre veje? Det har vi planer om at gøre i den gruppe der sidder og filer på udstillingerne til det nye Statens Naturhistoriske Museum som efter planen gerne skulle ligge i Botanisk Have om nogle år. Marianne F. Mortensens oprindelige artikel kan læses her

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Er en god udstilling læringsoptimeret eller oplevelsesoptimeret?
Forfatter: Jørn Madsen
Institution: Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2011 (1), s. 91-94, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 4
Årstal: 2011