Evalueringen af engelsk i gymnasiale uddannelser afdækker og vurderer elevernes afgangsniveau i engelsk på tværs af de treårige gymnasiale uddannelser og belyser de treårige gymnasiale uddannelsers arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af faget engelsk. Evalueringen blev sat i gang i af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i efteråret 2003 og omfatter de treårige gymnasiale uddannelser i Danmark, dvs.: Uddannelsen til studentereksamen (stx) Uddannelsen til højere handelseksamen (hhx) Uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx).

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Engelsk i gymnasiale uddannelser
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 112
Årstal: 2004