Danmarks Evalueringsinsitut har gennemført en evaluering  af fysik i det almene gymnasium i Danmark. Rapporten fra projektet, ”Fysik i skolen – skolen i fysik” blev offentligtgjort i oktober 2001.

Evalueringen baserer sig på et betydeligt dokumentationsgrundlag. Herunder leverer de 15 udvalgte skoler, som deltog, omfattende selvevalueringsrapporter i tre dele: En fra skolens fysiklærere, en fra skolens ledelse og en fra en udvalgt gruppe af elever i fysik. En af de interessante evalueringsbidrag har været elevernes selvevalueringsrapporter, som bestod af tre fortællinger: En fortælling om det gode ved fysik, en fortælling om det dårlige ved fysik og en fortælling om, hvordan fysikfaget og undervisningen burde være.

Elevfortællinger som metode i et evalueringsprojekt viste sig at være meget frugtbart. Eleverne fik bearbejdet både deres negative og deres positive syn på faget, og det er elevernes ”egne stemmer” som kommer frem i fortællingerne,  Gennem disse fortællinger viste mange elever en høj grad af modenhed til at reflektere over fysikfaget og undervisningen i skolen.

Vi har i indledningen til denne tekst refereret til tidligere undersøgelser, og dernæst taget udgangspunkt i elevfortællingerne og derudfra givet en fremstilling af, hvordan eleverne opfatter fysikfaget, hvordan de opfatter undervisningen og de forskellige arbejdsformer, og hvordan de opfatter de forskellige lærerroller. I afslutningen er der derudover en kort omtale af det norske FUN projekt.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: "Elevernes stemmer" - Fysikfaget, undervisningen og lærerroller, som eleverne opfatter det i det almene gymnasium i Danmark
Forfatter: Albert Chr. Paulsen, Carl Angell
Institution: IMFUFA, Roskilde Universitet
Udgivelse: IMFUFAtekst 2003 (413), Roskilde Universitet
Genre: Rapport
Omfang: 34
Årstal: 2003