Kender du den akavede stemning, når en joke falder til jorden? Eller den anspændte fornemmelse i klassen, når minoritetselevers oplevelser af forskelsbehandling bliver mødt med skepsis eller ligefrem benægtelse? Nervøsiteten for, at en snak om privilegier stikker af, fordi følelser af uretfærdighed, vrede, skyld og skam bobler lige under overfladen?

Spørgsmålet om etnicitet fylder i gymna- siet, fastslår Manté Vertelyté, der er postdoc på DPU, Aarhus Universitet. Sammen med professor Dorthe Staunæs forsker hun i de følelser og stemninger, der opstår, når gymnasielærere og elever forholder sig til diversitet. De to forskere har interviewet elever, lærere, studievejledere og rektorer på to storkøbenhavnske gymnasier.

Udgangspunktet er, at arbejdet med diversitet i gymnasiet langt fra kun handler om tal og procenter, elevfordeling og repræsentation i pensumlisterne. Forskning har i de senere år stillet skarpt på sanser, følelser og stemninger som afgørende faktorer i en affektiv pædagogik, der kan håndtere diversiteten i praksis. Arbejdet med diversitet er også et ’stemningsarbejde’, forklarer Manté Vertelyté.

Artiklen er en del af et større tema i Magasinet GymnasieForskning nr. 28

Download PDF →

Fakta

Titel: Interview med Manté Vertelyté
Forfatter: Marie Bille
Institution: DPU, Aarhus Universitet
Udgivelse: Magasinet Gymnasieforskning (28), s. 22-25
Genre: formidlingsartikel
Omfang: 4
Årstal: 2023