Formålet med denne publikation er at danne et overblik over, hvad der ligger i begreberne digital dannelse og digitale kompetencer. Publikationen er udarbejdet i DiDaK-projektet (“Digital Dannelse og Kompetenceudvikling”), der er igangsat af Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet, og projektet kører i perioden 2017 – 2020. Publikationen er resultatet af en indledende desk research, der har haft til formål at danne overblik over og inddrage erfaringer fra eksisterende projekter og forskning, der omhandler digitale kompetenceområder. Fokus for dette desk research-arbejde har været at indhente viden om forståelser, kategoriseringer, cases og eksempler relateret til digitale kompetencer både nationalt og internationalt. Publikationen er inddelt i to dele med forskellige formål.

Del I: Forståelse og kategorisering af digitale kompetenceområder (kap. 1-4)

Del II: Overblik over nationale og internationale erfaringer (kap. 5-6)

Den første del består af kapitlerne 1-4 og indeholder DiDaK-projektets foreløbige forståelser af og kategorisering af digitale kompetencer. Denne del har lærere og ledere som den primære målgruppe, og formålet med kapitlerne er at skabe et begrebsmæssigt udgangspunkt for aktionsforskningsprojektet i DiDaK.

Anden del består af kapitlerne 5-6, der indeholder et overblik over nationale og internationale erfaringer. Formålet med dette review af international og national litteratur er primært at danne et overblik over erfaringer og forståelser med digitale kompetencer. Derfor har det været vigtigt for reviewet at søge efter og identificere terminologier og kategoriseringer inden for digitale kompetencer og digital dannelse (på engelsk “digital literacy”, “media literacy”, “new literacies”, “ICT skills”, etc.).

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Digitale kompetenceområder
Forfatter: Francesco Caviglia, Christian Dalsgaard, Maria O’Donovan & Mette Brinch Thomsen
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 61
Årstal: 2017