Rapporten 
baseres
 på 
en 
landsdækkende
 undersøgelse
 foretaget 
i 
september‐oktober 
2008 
blandt
 skoleledere/rektorer
 og 
undervisere 
i
henholdsvis 
dansk 
og 
matematik 
på 
folkeskolens 
8.
 klassetrin 
samt 
i
 2.
g 
på 
gymnasiale 
uddannelser.
 Rapporten
 viser,
 at 
trykte 
bøger
 samt
 fotokopier
 udgør 
hovedparten 
af 
de
 anvendte 
læringsressourcer; 
at 
digitale
 redskaber
 anvendes
 som 
supplement;
 og 
at 
skolerne
mangler
 økonomiske 
ressourcer
 og 
pædagogiske 
incitamenter 
til 
at 
ændre 
på 
denne
 fordeling.
 Siden 
årtusindskiftet 
har Undervisningsministeriet 
satset 
næsten 
trekvart
 milliard 
i 
folkeskolen 
til computerudstyr 
samt 
efteruddannelse 
af 
underviserne.
Rapportens 
resultater 
dokumenterer, 
at 
der
 ‐ 
trods
 denne 
massive 
indsats 
‐ 
er 
lang 
vej 
til 
at 
opfylde 
de 
nationale
 og
 internationale 
mål 
om
digitalt 
kompetente
 elever. 
Rapporten 
anbefaler, 
at 
fremtidige
 politiske,
 økonomiske
 og
 pædagogiske
 initiativer 
koordineres;
 at fremtidige 
strategier 
fokuserer 
mere 
på 
anvendelse 
end
 adgang; 
og 
at 
digital 
kompetence
 defineres, 
så
den
 tager 
højde 
for 
kompleksiteten 
i 
de 
digitale 
teknologier 
og 
deres 
anvendelser.
 Rapportens 
resultater 
giver
 et 
opdateret
 vidensgrundlag 
til 
at 
debattere læringsressourcernes 
betydning
 for 
fremtidens 
kompetenceudvikling. 
Det 
er 
vores 
håb, 
at 
rapporten 
vil 
anspore 
denne 
debat 
blandt beslutningstagere 
såvel 
som 
skoleledere 
og 
undervisere.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Digitale
 læringsressourcer
 i
 folkeskolen
 og
 de 
gymnasiale
 ungdomsuddannelser
Forfatter: Kirsten Drotner, Anne Marie Dahler & Valdemar Duus
Institution: Danish 
Research 
Centre 
on 
Education 
and 
Advanced 
Media 
Materials,
 Syddansk
 Universitet-
Genre: Rapport
Omfang: 74
Årstal: 2009