Hensigten med denne artikel er at præsentere nogle praksisorienterede hovedpunkter fra teorien om didaktiske situationer i matematik. Ud fra et eksempel introduceres begreberne didaktisk situation og didaktisk miljø og deres praktiske betydning i design af undervisning på forskellige niveauer af skolesystemet. Hovedparten af artiklen handler om en klassisk situation udviklet af Brousseau til brug på grundskolens mellemtrin, men til slut antydes det hvordan situationens matematiske tema – i mere tekniske forklædninger – dukker op i gymnasiet og på universitetet, og hvordan man også der kan have glæde af teorien som matematikdidaktisk arbejdsredskab.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Didaktiske miljøer for ligedannethed
Forfatter: Carl Winsløw
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2006 (2), s. 47-62, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 16
Årstal: 2006