Opmærksomhed på din egen undervisningsforståelse

Forskningen viser, at man som lærer er stærkt påvirket af egne overbevisninger om god undervisning. Overbevisninger man har dannet sig tidligere som grundskoleelev og senere som studerende. Disse overbevisninger er modstandsdygtige overfor forandring. Læreren trækker i høj grad på erfaringsbundne, kropslige, ofte tavse uudtalte overbevisninger om god undervisning. Der ses en stærk sammenhæng mellem lærernes overbevisninger og deres handlinger i klasserummet. Det er derfor afgørende at have forståelse for, hvordan man som lærer anskuer sin undervisning. Og arbejdet med lærerens didaktiske refleksion over egne overbevisninger, erfaringer og handlinger kan medvirke til forandringer i lærerens undervisning. Når lærere er bevidst om de holdninger, de bringer med ind i forberedelsen og dernæst ind i klasserummet, så har de også et bedre afsæt for at korrigere deres undervisning.

Lærere skal kunne begrunde de didaktiske valg og fravalg de foretager, særligt i forberedelsestiden uden for undervisningsrummet. Dette kan man arbejde med ud fra et simpelt stillads – kaldet didaktisk belægsanalyse – som gør brug af Stephen Toulmins argumentationselementer.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Didaktisk refleksion - Sådan får du opmærksomhed på argumenterne bag din egen undervisningsplanægning
Forfatter: Lea Lund
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Udgivelse: EMU, d. 16. november 2020
Genre: artikel
Omfang: 1
Årstal: 2020