Afhandlingen undersøger unges brug af museumsrum, som tillader deltagelse gennem produktion og deling af indhold. Til dette formål indføres begrebet det hybride museum, som beskriver museer, der aktivt søger at understøtte dannelsen af en brugergenereret meningsøkonomi. Når den brugergenererede meningsøkonomi sameksisterer med museets institutionelle meningsøkonomi, er der tale om en hybrid meningsøkonomi. Afhandlingen identificerer i analysen af det hybride museum to grundlæggende forskellige museale tankesæt, et industrielt og et post-industrielt. Afhandlingen opererer i krydsfeltet mellem museologi, medieteori og læringsteori. Den museologiske dimension fokuserer på brugeradfærd og brugeroplevelser. Den medieteoretiske dimension fokuserer på sociale medier og ikke-professionel medieproduktion. Den læringsteoretiske dimension fokuserer på sociale og kreative læreprocesser.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Det hybride museum - Unge brugeres deltagelse gennem produktion og deling af indhold i et fysisk museumsrum
Forfatter: Vitus Vestergaard
Institution: DREAM: Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials, Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 244
Årstal: 2012