Formålet med denne artikel er at vise, hvordan sammenhængen og relationen mellem valg, demokrati og kreativitet italesættes forskelligt af forskellige (grupper af) unge i gymnasiet, og hvordan kravet om de mange valg og de mange modsætninger, disse valg rummer, opleves og tillægges mening og betydning.

Analysen falder i to dele, hvor første del anlægger et fortrinsvis (diskurs)sociologisk perspektiv med henblik på at anskueliggøre, hvilke positioner forskellige (grupper af) elever har til rådighed, og hvilke strategier de anvender i deres tilgang til gymnasiet og dets valgmuligheder.

Anden del anlægger et overvejende subjektivt perspektiv i forsøget på at forstå, hvordan forskellige unge tillægger gymnasiet forskellig mening og betydning. Mere enkelt sagt: første analysedel fokuserer på forskellige elevgruppers strategier og tilgange til at gå i gymnasiet som vi har kaldt hhv. »den kulturdemokratiske«, »den teknisk-logiske« og »den kreativt strategiske«. Anden del fokuserer på, hvad udvalgteelever fra de tre grupper – Anna, Sofie og Jeppe – bruger gymnasierummet til i et bredere ungdoms- og livsperspektiv, som benævnes hhv. »frirum«, »mulighedsrum« og »udfoldelsesrum«. Dvs. perspektivet i første del er at finde fælles træk i elevernes tilgange til gymnasiet, og i anden del skifter perspektivet til at se, hvordan en udvalgt elev fra hver af de tre grupper individuelt forsøger at give gymnasiet og de anvendte tilgange og strategier mening.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: De kreative valg og de kalkulerende elever – om valgstrategier og demokratidefinitioner blandt eleverne
Forfatter: Lene Larsen
Institution: Roskilde Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 66, "Gymnasiereform 2005 Professionalisering af ledelse, lærere og elever?", Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, s. 39-68
Genre: Bidrag til antologi
Omfang: 30
Årstal: 2007