Fag og forandringer over tid

Mit bidrag til en didaktisk diskussion af billeder og visualiseringer vil jeg redegøre for ud fra to grundantagelser. Den ene er, at fag, faglighed og didaktik er et socialt system af kommunikativ praksis, der forandrer sig over tid (Buhl, 2002). Denne forandring pågår som en dynamisk evolution af hændelser, der i et aktuelt perspektiv reflekteres som forandringstendenser og retrospektivt som faghistorie. Den anden er at den didaktisk-teoretiske refleksion (didaktologi) ligeledes pågår som en dynamisk evolution af hændelser, der i et aktuelt perspektiv reflekteres som forandringstendenser og retrospektivt som didaktikhistorie. Formålet er at identificere forandringstendenser i et uddannelsesfag, der imødekommer aktuelle behov for underviserkompetencer inden for alle fagområder og professioner.

I forlængelse heraf drøfter jeg kultur-, teknologi- og faglighedsperspektivet med henblik på at bidrage til en billeders og visualiseringers uddannelsesdidaktik, og jeg foreslår afkodning og betydningsdannelse som to tværgående fagkompetencer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Billeder og visualiseringer i et fagligt tværgående didaktisk perspektiv
Forfatter: Mie Buhl
Institution: Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Udgivelse: CURSIV #7, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Tidsskriftsartikel
Omfang: 22
Årstal: 2011