Denne artikel er en invitation til at kigge artiklens forfatter over skulderen, mens hun læser en gymnasiestil. Se med egne øjne, hvordan hun i sin læsning forsøger møjsommeligt at dokumentere og redegøre for den måde, hvorpå eleven træder i karakter i og med læsningen af teksten. Retorikken og dens etosbegreb fungerer som teoretisk og analytisk ramme. Tesen er, at retorikkens klassiske, aristoteliske etosdyder: klogskab, moralsk habilitet og velvilje nu suppleres af en ny, moderne etosdyd, nemlig originalitet.

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: At læse elever – Hvordan værdsættes personen i teksten i det gymnasieskriftlige?
Forfatter: Signe Pildal Hansen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2008 (2), s. 39-58, Institut for Pædagogik og Læring, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 20
Årstal: 2008