Denne rapport er den sidste rapport af tre fra et projekt hvor EVA over tre år har fulgt en række team på syv skoler i deres arbejde med at implementere almen studieforberedelse og studieområdet. Almen studieforberedelse og studieområdet er begge timerammer der er afsat til fagligt samspil og flerfaglige forløb der strækker sig over alle tre gymnasieår. Det er nyskabende elementer der både fordrer og understøtter en ændret organisatorisk, faglig og didaktisk tænkning på skolerne. Erfaringerne og overvejelserne på de deltagende skoler viser at der er sket en tydelig udvikling i lærernes tænkning om fagenes rolle og faglige samspil og i skolernes organisering i forbindelse med det første reformgennemløb. Men ændringerne sker ikke fra den ene dag til den anden. Det er nemlig tydeligt at arbejdet med AT og studieområdet har været en stor udfordring for lærerne og ledelserne, og at det nogle steder har skabt frustration blandt lærerne. Graden af frustration blandt lærerne kan være omvendt proportionel med graden af fælles styring i implementeringsprocessen på skolen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Almen studieforberedelse på stx og studieområdet på hhx og htx: Det første gennemløb 2005-2008
Forfatter: Bo Söderberg (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Rapport
Omfang: 53
Årstal: 2009