Målet med afhandlingen er at udvikle og udforske undervisning, der kan belyse mulighederne for – med bestemte trænings- og undervisningsprincipper, med bidrag fra alle fag og indenfor det almene gymnasiums traditionelle institutionelle rammer
– at styrke elevernes kreative kompetencer uden samtidigt at gå på kompromis med de faglige mål i undervisningen.

Eksisterende forskning og udviklingsarbejde har længe savnet gode svar på ovenstående udfordring. Bl.a. fordi der blandt mange forskere synes at være den opfattelse, at udvikling af kreative kompetencer og faglige læringsmål er i harmoni og uproblematisk kan befrugte og forstærke hinanden. Det betyder, at der i meget forsknings- og udviklingsarbejde typisk fokuseres på at styrke kreative kompetencer via principper, der ikke tager hensyn til undervisningens konkrete kontekst (fx det faglige emne) eller institutionelle rammer (fx enkeltfag og enkelt lektioner), ligesom der typisk anvendes en kreativitetsopfattelse, der er rettet imod produktudvikling og merkantile områder frem for de enkelte fag.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Om at identificere designprincipper der kan fremme abduktive læreprocesser uden at gå på kompromis med faglige mål i undervisningen
Forfatter: Rasmus Hjorth
Institution: Center for Kulturpsykologi, Aalborg Universitet
Genre: afhandling
Omfang: 421
Årstal: 2016