I artiklen undersøges en elevtekst i dens kontekst. Den analysetilgang der anvendes, er udviklet i det danske forskningsprojekt Faglighed og Skriftlighed. Den gør det muligt at undersøge den skriveridentitet som eleven har udviklet i spændingen mellem en faglig skriftkultur, en skoleskriftkultur og en elevskriftkultur. Analysens vigtigste fund er at denne skriveopgave stiller identifikationsmuligheder til rådighed for eleven som betyder at hun kan forbinde strategisk skoleskrivning med skrivepraktikker som hører ungdomskulturen til. Analysen udpeger dermed et dannelsespotentiale i danskfaglig skrivning som formentlig delvis tabes på det gymnasiale niveau.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: «Årets bedste opgave»: En analyse af en elevtekst i dens kontekst
Forfatter: Ellen Krogh & Peter Hobel
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: I: Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard og Solheim, Randi (red.): Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser, s. 137-150
Genre: Bidrag til antologi
Omfang: 14
Årstal: 2012