Når eleverne taler om undervisning, fylder læreren som person meget. Eleverne vurderer lærerens stil som f.eks. kedelig, spændende eller sjov. De bemærker, om de får mulighed for selv at arbejde med stoffet, og ikke mindst er de opmærksomme på, om læreren viser interesse for dem som personer. Hvordan eleverne end bedømmer et fags relevans, og dermed deres interesse for det, er lærerens faglige og menneskelige kvaliteter afgørende. Faget eller indholdet i sig selv synes ikke at være særligt påtrængende for mange elever (jf. foregående kapitel).

Elever har forståeligt nok svært ved at skelne mellem lærer, undervisning og læring i interviewene. I dette kapitel adskiller vi alligevel begreberne og sætter fokus på elevernes fortællinger om ’god’ og ’dårlig’ undervisning, dernæst på deres oplevelser i forbindelse med at deltage i undervisningen, og endelig – og ikke mindst – på sprogets betydning for kvaliteten af læring. Ved at sætte et særligt fokus på undervisningsformer, læreren og læringsmiljøet hver for sig, bliver det mere synligt, hvordan disse elementer i skolen har betydning for de gymnasiefremmedes
muligheder og vanskeligheder i de gymnasiale uddannelser.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Årstal: 2009