Gymnasieforskning.dk udgiver tre gange årligt magasinet Gymnasieforskning, der formidler forskningsbaseret viden om de gymnasiale uddannelser gennem artikler og oversigter over den nyeste forskning. 

Det er den enkelte uddannelsesinstitution, der skal  tegne et samlet abonnement for alle sine ansatte og det koster årligt kr. 7.500,- Den enkelte skole vil så modtage det antal eksemplarer af hvert nummer, som svarer til antallet af ansatte.

Beløbet kan indbetales på reg. nr. 3409 kontonummer. 11587828, – mærket Gymnasieforskning.

Vores første tre numre er gratis tilgængelige, men da vi fra 2015 udgives som abonnement-magasin, kan vi desværre ikke fortsat gøre vores magasin gratis tilgængeligt.

gf09_210x297_ok_forside_b768gf08_210x297_ok_forside_b1500 

GF06_210x297_E_FORSIDE_B1280 kopiTegn AbonnementGF04

Læs de tre første numre af magasinet Gymnasieforskning gratis.

GF03GF02GF01